Protipožární barvy

Protipožární barvy s certifikací LEED, protipožární nátěry, protipožární barvy na dřevo, protipožární barvy na kov, protipožární barvy na ocel, protipožární certifikované barvy a nátěry dle norem EN 13501-1  / DIN 4102-1 , protipožární barvy do těžkého korozního prostředí a komplexní servis malířský a nátěrový servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a certifikace LEED.

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Protipožární barvy a vstupní informace

Protipožární barvy mají chránit různé konstrukce a to vhodným nátěrem. Protipožární nátěr nejen prodlužuje životnost a brání například korozi, ale zejména prodlužuje dobu prohoření materiálu. V případě dřevěných trámů a konstrukcí doba prohoření hraje velmi vysokou roli, a proto je vhodné použít protipožární nátěry, které dokážou zvýšit odolnost dřevěné či ocelové konstrukce proti požáru, a tím i zvýšit bezpečnost celého objektu.

Po vypuknutí požáru dochází k ohrožení majetku, lidí a zvířat nejenom samotným plamenem, ale také výpary, které se vytvářejí při spalování různých materiálů, včetně možného zhroucení konstrukce budov. U dřevěných konstrukcí při hoření dochází ke ztrátě dřevního materiálů a snížení nosné zátěže dané konstrukce. Ocelové konstrukce na oplátku mění své pevné skupenství na tekuté, a tím se ocelová konstrukce může různě kroutit, ohýbat a praskat. U betonové konstrukce dochází spíše k pukání, praskání dílů, včetně změny skupenství pro ocelové roxory. U takto napadených/poškozených konstrukcí těžko odhadnout, kdy dojde k jejich zhroucení. Čas, po který mohou konstrukce odolávat požáru, je závislý na kvalitně provedeném protipožárním nátěru.

Odolnost a časová ochrana protipožárních barev je stanovena protipožární zprávou ze strany hasičů či projekčního plánu – např. odolnost po dobu 30-ti minut = znamená 2x nátěr protipožární barvou. Z hlediska aplikace je důležité mít na vědomí, že v případě nátěru z minulosti provedeného protipožární barvou od jiného výrobce, je nutno aplikovat stejný protipožární nátěr / barvu. V případě použití protipožární barvy od jiného výrobce, je zapotřebí stávající protipožární nátěr obrousit či otryskat a aplikovat nový od jiného výrobce.

Protipožární barvy od výrobce a firmy  Rudolf Hensel GmbH či STACHEMA, kteří jsou tradičními výrobci proti požárních zpěňujících nátěrů a dalších materiálů pro protipožární ochranu oceli, dřeva, kabelů a betonu, jsou dle našich zkušeností zárukou funkčnosti a kvality. Výrobci dnes patří mezi světové výrobce protipožárních nátěrů s certifikacemi pro různé trhy a důrazem na ekologii (certifikace LEED). Firma Rudolf Hensel GmbH  je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2008 a certifikace v systému LEED pro ekologické stavby.

Protipožární barvy a nátěry dělíme na tři skupiny

  • Zpěnitelné protipožární nátěry –  nátěr se žárem mění v pěnu, která obalí materiál a působí jako izolační vrstva
  • Netoxické protipožární nátěry – není primárně kladen důraz na ochranu materiálu před žárem, ale zajištění, aby materiál při žehu nevytvářel nebezpečné, toxické zplodiny
  • Kombinované protipožární nátěry – kombinace výhod zpěnitelného protipožárního nátěru a netoxického protipožárního nátěru.

Protipožární barvy na ocel a konstrukce

Aplikace protipožárních barev na kovové konstrukce jsou řízeny dle stanovené doby odolnosti, jenž je určena hasiči v technické zprávě. Na základě této skutečnosti a technické zprávy se vyhotoví dohoda o provedení protipožárního nátěru.

Protipožární barvy a jejich aplikace se provádí ručně – štětci nebo stříkacím zařízením Airless. Podle doby odolnosti se dělají 2-3 nátěry, což je dáno požadavkem na dobu odolnosti v rozmezí 15-45 minut. V rámci předání zakázky investorovi či objednateli je vždy předán  certifikát od dodavatele protipožárního nátěru, včetně prohlášení o proškolení aplikace protipožárního nátěru.

Protipožární barvy na dřevo a konstrukce

Nízká odolnost dřevěných staveb proti ohni je jedním z hlavních důvodů, proč řada lidí dodnes považuje dřevostavby za méně kvalitní bydlení než zděné domy. I když je dřevo vůči ničivým plamenům méně odolné než cihly nebo kámen, mohou ho různé protipožární nátěry ochránit alespoň tak, že zpomalí jeho hoření v případě, kdy už požár vypukne. Složení protipožárních nátěrů znásobuje efekt hoření dřevěných konstrukcí, které ohořívají na povrchu a díky takto vytvořené zuhelnatělé vrstvě dále do hloubky prohořívají už pomaleji.

V současné době jsou na trhu k dispozici tzv. intumescentní (zpěňovatelné) protipožární barvy a nátěry. Ty umožňují za určitých podmínek dosažení až patnáctiminutové ochrany proti hoření, což je hodnota odpovídající podle norem stupni A, tedy nehořlavým materiálům. Samozřejmě to neznamená, že s těmito nátěry dřevo neshoří. Jde spíše o to, že při zasažení dřeva plamenem vzniká dostatečně dlouhá doba na jeho uhašení bez toho, že by oheň konstrukci jakkoli poškodil. Odstranění následků požáru tak může být mnohem méně nákladné.

Protipožární barvy a jejich plnohodnotná funkčnost vyžaduje správnou přípravou podkladu. Dřevo nesmí být natřeno žádným předchozím přípravkem s výjimkou vodních nebo lihových roztoků proti dřevokaznému hmyzu či plísním. Je nutné zbavit dřevo stop jakýchkoli syntetických či olejových nátěrů, lazur či laků a to formou obroušení brusným papírem nebo otryskáním. Dřevo musí být čisté, protože nátěr do něj musí být zakotven natolik, aby vznikající pěnová vrstva v počáteční fázi nátěru po povrchu nesjížděla.

Protipožární barvy a technické informace

Protipožární barvy a jejich aplikace striktně vyžaduje dodržování  veškerých technologických postupů a doporučení výrobce. K potřebnému vypěnění dochází u některých přípravků teprve tehdy, je-li na povrchu dřeva koncentrace dostatečného množství funkčních složek. Dodržujeme proto předepsané množství, koncentrace, počty vrstev, dobu zasychání i případné technologické přestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev.

Většina protipožárních nátěrů je určena pouze do interiérů, protože tyto prostředky špatně snášejí vlhkost. Pokud jsou protipožární nátěry působení vlhkosti vystaveny dlouhodobě, klesá jejich účinnost a životnost. Nátěry degradují i na přímém slunci. I při dodržení všech podmínek mají omezenou dobu životnosti, která ani u těch nejlepších obvykle nepřesahuje deset let.

Životnost protipožárních nátěrů snižují také krycí nátěry, a to i v případě, že jsou k použití s protipožárními prostředky přímo určeny. Používají se jako ochrana před vlhkostí nebo kvůli zvýšení lesku v případech, kdy natíráte pohledovou konstrukci, například přiznané krovy nebo dřevěné trámoví stropů.

Hensotop SB

Technický list v PDF ke stažení.

Hensotherm 310 ks indoor

Technický list v PDF ke stažení.

Hensotherm 310 ks outdoor

Technický list v PDF ke stažení.

FLAMGARD

Technický list v PDF ke stažení.

FLAMGARD TRANSPARENT

Technický list v PDF ke stažení.

FLAMIZOL S

Technický list v PDF ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Protipožární barvy