Bakterie

Bakteriální stěry, bakteriální rozbory, měření mikrobiální kontaminace povrchů, mikrobiologické detekce povrchů, měření mikrobiálního osídlení vnitřních prostor budov, kanceláří, objektů, bytů, mikrobiologické analýzy biotického napadení povrchů, certifikované dezinfekční postřiky, hygienické antivirové nátěry, certifikované antibakteriální nátěry a hygienická ochrana prostor a povrchů je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

V dnešní době je většina dezinfekčních prostředků založena na chemikáliích a obvykle se spoléhá na chlornan sodný (bělidlo) nebo alkohol, aby zabila viry a bakterie na površích. Jejich účinnost je však pouze dočasná – čistí povrch a poté, o několik minut později, přestanou fungovat. Jakékoli viry, které stále žijí ve vzduchových kapičkách vody, které po očištění přistanou na povrchu, by tam mohly přežít celé dny.

Bakterie a viry  se přenáší nejen kapičkovým efektem, ale také kontaminací s různými povrchy, které mohou zprostředkovat bakterii a virus z jedné osoby na druhou. Výzkumy dále ukazují, že viry a bakterie zůstávají životaschopné na různých površích po delší dobu, dny a někdy dokonce i déle. Proto existuje jasná potřeba trvanlivých antivirových povlaků, které lze stříkat nebo natírat na povrchy a které zabrání přenosu viru. Tyto povrchy mohou zahrnovat kliky, zábradlí, stěny, stropy nebo jakýkoliv jiný veřejný povrch, který představuje zvýšené nebezpečí, zejména v místech s vysokou koncentrací potenciálních nosičů, jako jsou komerční budovy, kanceláře, nemocnice nebo kliniky.

Klinické studie uvádí, že povrchy pokryté např.  měděnými nebo titaničitými nanočásticemi silně blokují infekci buněk virem či bakterií. Ukazují obrovský potenciál například měděných iontů, iontů zinku nebo titanu v prevenci proti bakteriálním infekcím a osídlení, virovým  infekcím typu SARS-CoV-2 a obecně vůči virům, bakteriím a plísní.

Naše firma se zabývá aplikací antivirových a antibakteriálních certifikovaných nátěrů a povlaků, které lze malovat nebo stříkat na povrchy. Povlaky jsou založeny na polymerech, které jsou výchozími materiály z plastů a barev a obsahují nanočástice mědi a dalších kovů. Kovy jsou již dlouho známé svými antibakteriálními a antivirovými vlastnostmi. Už lidé v antice často používali měděné mísy nebo stříbro, aby minimalizovali šíření nemoci. Pozdější studie o rozšíření jejich použití však vždy našly problémy se způsobem, jakým kovy oxidují a korodují.

Antibakteriální a antivirové postřiky a nátěry na principu nanočástic zabudovaných v polymeru umožní řízené uvolňování kovových iontů na potažený povrch. Studie ukazují, že tyto ionty mají silný antivirový účinek, který může eradikovat virové částice, které ulpívají na povrchu. Protože uvolňování iontů je extrémně pomalé, potah může být účinný po dlouhou dobu – týdny a dokonce měsíc a snížit infekčnost virových částic více než 10krát. “

Bakteriální detekce a hygienické měření

Firma  Malířský Servis® má za cíl zajištění co nejlepší úrovně zákaznické podpory. Snažíme se, aby zákazník od nás dostal veškeré informace potřebné z hlediska  stavu vnitřního prostředí budov a prostor. Naše potenciální klienty rádi navštívíme, prodiskutujeme předpokládané možnosti a návrhy nejvhodnějšího systému mikrobiální detekce prostor a následné možné varianty antibakteriální a antivirové prevence pro zdravé vnitřní prostředí prostor.

Naše firma provádí bakteriální a virové měření a detekce či stěry povrchů systémem ATP od výrobce Hygiena International (USA). Systém měření a detekce je založen na principu molekuly ATP, která zajišťuje skladování a přenos chemické volné energie v buňce. ATP je také inhibitorem katabolických drah, zejména citrátového cyklu a glykolýzy.  Výrobcem ATP systému je firma Hygiena International (USA), která se na tyto systémy specializuje. Firma čerpá z dlouholetých zkušeností a neustále pokračuje ve vývoji svých produktů a v současnosti nabízí systém, který jednoznačně vyniká jednoduchostí použití, vysokou kvalitou, spolehlivostí výsledků a dostupnou cenou.

ATP testy jsou používány všude tam, kde je třeba průběžně sledovat a zajišťovat účinnost čisticích procesů. Smyslem testu je ověřit, zda zařízení (pracovní plocha, plnička, zásobník, ventil apod.) bylo správně vyčištěno a může být bezpečně znovu použito. A to vše přímo na místě, během několika vteřin.

Základní aplikace ATP testu, při které se vzorek odebere stejně jako běžný mikrobiologický stěr, a to pomocí zvlhčeného stěrového tamponu, který je umístěn v testovacím přípravku. Stěr je možné provádět z mokrého i suchého povrchu, zpravidla se používá standardní plocha 10×10 cm.

Test zjistí přítomnost všech možných organických nečistot (zbytky produktu, biofilmy, mikroorganismy atd.), které by na kontrolovaném zařízení zůstaly po špatně provedeném čištění a mohly tak sloužit jako útočiště a živná půda pro růst kontaminujících mikroorganismů.

Monitoring alergenů – vysoká citlivost systému EnSURE + Supersnap slouží i k ověření účinnosti čištění tam, kde případná rezidua mohou obsahovat nežádoucí alergenní složky. Citlivost detekce různých produktů je na úrovni 1-100 ppm, což odpovídá i specifickým testům na alergeny.

Detekce bakterií – testy MicroSnap spojují výhody rychlé ATP metody a klasického mikrobiologického rozboru – poskytují rychlou detekci koliformních bakterií, E.coli, Enterobakterií a stanovení celkových počtů (CPM). Metoda je založena na bioluminogenním principu, kdy světlo je generováno pouze v případě přítomnosti enzymů charakteristických pro danou cílovou bakterii. Jediná kontaminující buňka je detekována již za 8 hodin, což umožňuje provedení testu v rámci jednoho pracovního dne.

Cílem mikrobiální vyhodnocení jsou převáženě níže uvedená kritéria

  •  celkový počet aerobních mikroorganismů
  • celkový počet kvasinek/plísní
  • clostridium perfringens
  • escherichia coli
  • pseudomonas aeruginosa
  • salmonella spp.
  • staphylococcus aureus
  • testy účinnosti desinfekce – stěry či bioindikátory

Naším cílem je vytvoření a dlouhodobé udržení zdravého vnitřního prostředí budov a prostor s certifikovanou dlouhodobou ochranou a účinností. Závěrem přikládáme studii, která se zabývá nanočásticemi kovů a jejich antibakteriálním účinkem.

Viz. Study_antimikrobni nátěry – zde bude přiloženo pdf. Study_antimikrobni nátěry

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Bakterie