Hygienické barvy

Hygienické barvy, hygienické nátěry, antibakteriální barvy, antibakteriální nátěry, antibakteriální postřiky, dezinfekční barvy, antimykotické barvy, koloidní barvy s obsahem stříbra, protiplísňové barvy, antivirové barvy, hygienické nátěry povrchů, biocidní barvy,  fotokatalytické barvy na bázi TiO2, hygienické silikátové barvy, komplexní výmalba a hygienická ochrana prostor a povrchů je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace LEED.

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Velkým strašákem všech majitelů, nájemců či vlastníků bytových, nebytových, komerčních, kancelářských, zdravotnických, skladovacích prostor jsou ulpívající alergeny, bakterie, viry a plísně tvořené vlivem špatného větrání a přebytečné vlhkosti či velkou kulminací lidí či zvířat. Tyto mikroorganismy jsou přitom škodlivé pro organismus člověka a zároveň jsou velmi špatně odstranitelné, pokud se nezasáhne hned při jejich prvním výskytu.

Naše firma je připravena odborně poradit a provést  odstraněním všech druhů plísní, bakterií, virů a alergenů ve Vašem objektu a prostoru ze zdí, stropů či podlah. Specializujeme se na aplikaci antibakteriálních, antialergenních, antivirových, antimikrobiálních, fotokatalytických nátěrů s obsahem vysoce účinných složek, které okamžitě hubí viry, alergeny, plísně a bakterie a zároveň dlouhodobě zamezují vzniku nových ložisek a mikrobiologické kontaminaci prostor a povrchů.

Realizujeme a navrhujeme řešení, které dlouhodobě zabezpečí hygienicky a zdravotně nezávadné prostředí domu, bytů, budov, kanceláří, komerčních prostor, škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, seniorských a pečovatelských domů či výrobních, zpracovatelských nebo skladovacích prostor a dalších objetků, kde je kladen důraz na vysokou hygienu.

Hygienické antibakteriální barvy a vstupní informace

Hygienické barvy a aplikovaný antibakteriální hygienický nátěr je na pohled neviditelný a chrání před negativními vlivy alergenů, virů, plísní a bakterií, které se uchycují a množí na zdech, stěnách a stropech či podlahách. Ochranný nátěr je trvale paropropustný a elastický, má dlouhodobý účinek a zabraňuje usazování sekundárních nečistot.

Antibakteriální nátěr je  netoxický, biostatický nátěr bez vyplavování, obsahující aktivní ochranu v  povrchové vrstvě s obsahem iontů  stříbra, biocidu, fotokatalytických částic či silikátových disperzí. Antibakteriální barvy jsou označeny značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2 a jsou vyrobeny v souladu s následující specifikací:

 • roztažnost do roztrhnutí při 245μm / 20°C nejméně 519%, v souladu s BS903 částí A2
 • difuze vodní páry není větší než 17g/m2/ den v souladu s ČSN EN ISO 7783-2
 • provozní teplota: od -50°C do +80°C
 • certifikace udělena Státním zdravotním ústavem ČR

Antibakteriální barva je vyrobena na bázi pryskyřice, která vytváří bohatou biostatickou membránu, která využívá nejnovější technologie zapouzdřené ochrany v kombinaci s ionty stříbra, čímž se získá zcela bezpečného používání a nulového vyplavování do okolního prostředí. Barva zabraňuje růstu plísní a bakterií a iontová či fotokatalytická technologie přináší výhody v omezení šíření choroboplodných zárodků. Unikátní in-film chemie umožňuje velmi pomalé, řízené uvolňování účinných látek do povrchové vrstvy nátěru po celou dlouhou životnosti, a to i pokud jsou využívány drsnější čisticí režimy.

Hygienická antibakteriální barva vytváří matný, vysoce paropropustný povrch odolný vůči otěru suchou látkou, splňující požadavek směrnice WTA CZ č. 2-9-04/D, tab. 4 limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry. Antibakteriální barvy splňují požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami (nátěry stěn skladů potravin, jídelen, kuchyní, apod.), ale nesmí být použit na plochy, které jsou v přímém styku s potravinami. Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti.

Hygienické barvy a bakterie a viry

Bakterie můžeme jednoduše rozdělit na hodné a zlé. Ty hodné bakterie se starají o oběh živin a máme je i ve svém těle. Bez nich bychom nedokázali žít, starají se o naše tělo, kde žijí například v naší trávicí soustavě. Hodné bakterie jsou také využívány hojně v potravinářském průmyslu, kde se využívají k výrobě potravin, jako jsou sýry, víno nebo jogurty. Další využití bakterií je v chemickém průmyslu, kdy se například používají k výrobě maziva a barev nebo se přidávají do pracích prostředků. V neposlední řadě jsou bakterie důležité k ochraně a fungování životního prostředí. Jednak se bakteriemi rozkládá organický odpad, čistí se v nich voda v čistírnách odpadních vod pomocí aerobních bakterií a přidávaného kyslíku, dále se bakteriemi dají odstraňovat ropné skvrny.

Zlé bakterie, které se nazývají patogenní, jsou pro člověka nebezpečné. Způsobují nemoci a infekce. Tyto bakterie se do člověka dostávají sliznicí nebo přes kůži a mohou způsobit mnoho nepříjemností. Velkou část bakteriálních onemocnění umí naše medicína léčit zejména antibiotiky a naše tělo imunitou. Nejběžnější bakteriální onemocnění je zubní kaz a v neposlední řadě pohlavní nemoci.

Viry jsou mnohem menší než je bakterie. Jde o vnitrobuněčného cizopasníka, který ve velké části případů škodí. Viry nelze léčit antibiotiky. V roce 2020 velmi známé označení koronavir znamená, že jde o čeleď viru koronavirus ze skupiny virů s pozitivní polaritou.

Složky a látky, které ovlivňující syntézu buněčné stěny m jsou převáženě β-Laktamy, Glykopeptidy, Intracelulární látky. Buněčná stěna a její narušení je pro existenci bakterií nevyhnutnou záležitostí, jelikož pokud dojde u bakterie k poruše syntézy buněčné stěny, dojde většinou také k její zániku, zejména vlivem vysokého osmotického přetlaku uvnitř buňky, který u grampozitivních bakterií činí 2,5 MPa (25 atmosfér) a u gramnegativních je to cca 0,5 MPa (5 atmosfér). Atypické formy bakterii – tzv. L-formy bakterií lze považovat za jakousi výjimku.

Bakteriální buněčná stěna se na základě své morfologie rozděluje do čtyř skupin

 • buněčná stěna grampositivního typu – tento typ buněčné stěny je charakterizován hrubou vrstvou peptidoglykanu (mureinu). Ten se skládá z dvou typů monomerných aminosacharidových jednotek: NAM (kyseliny N-acetylmuramové) a NAG (N-acetylglukosaminu). Tyto tvoří lineární polysacharidové řetězce (vlákna) spojené β-(1,4)-glykosidickou vazbou, jenž jsou navzájem ještě zesíťovány krátkými peptidy (ty vycházejí z NAM a tvoří tetrapeptid. Zástupci – rody: Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus, Listeria, Corynebacterium, Clostridium atd.
 • buněčná stěna gramnegativního typu – morfologická stavba buněčné stěny gramnegativního typu se od té grampozitivní značně odlišuje. Především je zde přítomna vnější membrána (fosfolipidová dvojvrstva), kterou G+ bakterie nemají. Do této membrány jsou začleněny lipopolysacharidy a lipooligosacharidy, které plní úlohu endotoxinu (≈vnitřní jed; tento toxin se uvolní až po smrti bakterie a po rozpadu vnější membrány). Skládají se z Lipidu A (ten je ukotvuje v membráně), vnitřního a vnějšího jádra (sacharidového charakteru) a Antigenu O, jenž tvoří složku na kterou reaguje imunitní systém hostitele. Ve vnější membráně se nachází i transmembránové proteiny, tzv. poriny, které umožňují pasivní transport nízkomolekulárních látek do bakteriální buňky (význam to má především proto, že některá antibiotika s velkou molekulou, např. glykopeptidy přes poriny nepřecházejí a proto na G- bakterie glykopeptidy nepůsobí). Na vnitřní straně membrány jsou ukotveny i lipoproteiny, z kterých je nejdůležitější tzv. Braunův lipoprotein. Zástupci – rody: Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Vibrio, Yersinia, Francisella, Haemophilus atd.
 • buněčná stěna mykobakterií – rod Mycobacterium se vyznačuje zvláštním typem buněčné stěny. Mykobakteriím se často také říká acidorezistentní tyčinky, protože jejich buněčná stěna je značně odolná vůči vnějším fyzikálním i chemickým vlivům. Jelikož mykobakteria nemají vnější membránu, řadíme je mezi grampozitivní bakterie (ovšem Gramovým barvením je nelze obarvit, protože barvivo nepřijmou; místo toho se užívá Ziehl-Neelsenovo barvení na acidorezistenci). Jejich buněčná stěna je extrémně hydrofobní, protože obsahuje mnoho sloučenin podobných voskům. Nejvýznamnější sloučeniny jejich stěny jsou mykolové kyseliny. Jsou to nasycené lineární mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, které obsahují cyklopropanové jádro a další funkční skupiny (u M. tuberculosis rozlišujeme tři základní: alfa-, methoxy- a ketomykolovoé kyseliny). Tyto kyseliny se nacházejí pod tzv. vnějšími lipidy, které tvoří vnější obal mykobakterií. Pod nimi se nachází polysacharidová vrstva arabinogalaktanu (polysacharid z arabinózy a galaktózy). Pod arabinogalaktanem se nachází vrstva peptidoglykanu a pod ním cytoplazmatická membrána. Zástupci z rodu Mycobacterium: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. leprae atd.
 • bakterie bez buněčné stěny – některé druhy bakterií postrádají buněčnou stěnu. Tady lze rozlišit dvě kategorie; bakterie, jenž přirozeně nemají buněčnou stěnu (Mycoplasma sp., Ureaplasma sp.), nebo bakterie, jenž během svého života buněčnou stěnu z různých důvodů ztratili – tzv. L-formy bakterii (L-formu může způsobit třeba inhibice syntézy buněčné stěny působením β-laktamů nebo glykopeptidů). Jako L-formy bakterií se ovšem označují jen ty bakterie, jenž za normálních podmínek buněčnou stěnu mají a ztratili ji kvůli působení různých faktorů. Zástupci – Rody: Mycoplasma, Ureaplasma, Bacillus, Escherichia, Streptococcus atd.

Hygienické barvy a technické parametry

Nevhodné užívání antibiotik, ale i jejich přílišné nadužívání, způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Odborníci předpovídají, že do roku 2050 zabijí bakterie více lidí, než jich zemře na rakovinu. Příroda naštěstí „vymyslela“ stříbro. Stříbro je jedním z nejstarších známých přípravků v boji proti množení bakterií. Funkčnost je však úměrná ploše stříbra. Čím větší plocha, kterou stříbro zaujímá, tím vyšší účinnost. Nanočástice stříbra spolehlivě likvidují mikroorganismy a vytvářejí tak zdravější prostředí. Antibakteriální barvy s obsahem iontů stříbra definujeme jako hygienické zdravotní barvy.

 • antibakteriální barva s obsahem ionů stříbra s dvojím účinkem pro ještě větší účinnost
 • zajištění dlouhodobě nejvyšší úrovně pro splnění hygienických norem a předpisů
 • vhodné do prostředí s vysokou vlhkostí
 • vysoká elasticita – pevnost a pružnost – omezení vzniku mikrotrhlin a odlupování
 • omyvatelnost + odolávání vlhkosti a dezinfekčním prostředkům
 • vysoká propustnost vodních par
 • odolnost proti UV záření a stárnutí + nemění svůj vzhled
 • vysoká přilnavost k omítce, betonu, dřevu, sádrokartonu, oceli, keramickým obkladům
 • není toxická a neuvolňuje  žádné složky do okolního prostoru
 • po celou dobu životnosti nátěru  není nutno zastavit nebo omezit provoz
 • záruka 5 let, životnost min. přes 10 let – ověřeno v reálnem prostředí

Aplikací antibakteriálního nátěru je možné úplné zabezpečení provozní sterility jakýchkoli povrchů nebo prostorů vyžadujících nejpřísnější hygienická kritéria. Certifikované antibakteriální nátěry a barvy splňují mezinárodní hygienickou normu ISO100000.

Složení a funkčnost antibakteriálních barev vychází z laboratorních studií, které prokázaly, že každý mikroorganismus (plísně, kvasinky, houby, bakterie) má buněčnou stěnu, která mu dává tvar a drží ho pohromadě. Součástí buněčné stěny jsou ionty. Antibakteriální nátěrové hmoty s obsahem koloidního stříbra fungují na principu iontoměniče, který v místě dotyku buňky s nátěrem narušuje buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu zeslabení natolik, že vysoký vnitřní buněčný tlak způsobí její protržení a následnou smrt buňky, jelikož se jedná se o fyzikální jev nikoli o chemickou reakci. Buňka se proti tomuto útoku neumí účinně bránit, ani si vybudovat odolnost, jelikož to způsobuje přímo její samodestrukci.. Není však třeba obávat se rozkladu lidských buněk (např. při potřísnění), jelikož nedochází k řetězení reakce.

HETLINE SENSITIVE SILIKÁT

Technický list v PDF ke stažení.

HETLINE SAN ACTIVE

Technický list v PDF ke stažení.

MICROBARR ANTIBAKTERIAL

Technický list v PDF ke stažení.

External IN silver

Technický list v PDF ke stažení.

External IN steril

Technický list v PDF ke stažení.

detoxy color interier

Technický list v PDF ke stažení.

BIODEX HB

Technický list v PDF ke stažení.

Bakterie study

Studie v PDF ke stažení.

Study ATP buněčná stěna

Studie v PDF ke stažení.

Study viry

Studie v PPT ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Hygienické barvy