Dezinfekce prostor

Certifikovaná dezinfekce prostor, dezinfekce kanceláří, antivirová dezinfekce, polymerní dezinfekce PHMG GUAA, certifikovaná ochrana proti koronaviru Covid-19, nano dezinfekce TiO2, dezinfekce Genz Nano Sterile a HOT-LINE servis je pro Vás firma Malířský Servis® jednorázově či dlouhodobě připravena zajistit ve Vámi požadovaném rozsahu. Certifikovaná dezinfekce je charakteristická dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.

Dezinfekce prostor je prováděna za stranu naší firmy zdravotně certifikovanými a anti alergenními dezinfekčními postřiky na bázi na bázi polymeru PHMG, nano fotokatalytických částic TiO2 – oxidu titaničitého či na bázi oxidu zinečnatého. Tyto moderní metody a přípravky zcela nahrazují zastaralou metodu na bázi chloru a to BEZ OBSAHU CHLÓRU, ALKOHOLU, ALDEHYDŮ A FENOLŮ! Jejich aplikaci tak neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií, nepoškozují žádné ošetřované materiály a jsou nehořlavé a mají dlouhodobou účinnost vs. jednorázové postřiky či dezinfekce ozónem.

Opakovaným používáním výše uvedených dezinfekční postřiků dosahujeme BAKTERIÁLNÍ ČISTOTY A DLOUHODOBÉ OCHRANY PŘED MIKROORGANISMY A PLÍSNĚMI. Snižujeme tak rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Námi aplikovaná certifikovaná dezinfekce prostor a povrchů eliminuje široké spektrum mikroorganismů – bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus) a odstraní také pachy v ledničkách, odpadkových koších – což jsou velmi často kontaminovaná místa, kde může dojít k přenosu.

Dezinfekce povrchů a prostor na bázi nanočástic polymeru PHMG je unikátní díky vytvoření povrchové tenké polymerové vrstvy, která po předepsané expoziční době eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu. Navíc tento povrch ochrání až několik týdnů a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace. Polymerovou vrstvu je možno po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou a nově ji obnovit opětovnou aplikací bez nutnosti použití chemických čističů.

Dezinfekce prostor a povrchů na bázi Tio2 (oxid titaničitý) či na bázi ZnO (oxid zinečnatý) je revoluční způsob aplikace antimikrobiálních účinků na povrchy ploch, a to bez zdravotních rizik pro lidi, zvířata, volně žijící živočichy, rostliny a bez nebezpečného vlivu na životní prostředí. Funguje jako fyzikální dezinfekce díky působení světla při tzv. fotokatalytické mineralizaci. Po dopadu světelné energie na povrch ošetřené plochy dochází na tomto povrchu a v jeho bezprostřední blízkosti nepřetržitě k reakcím, které efektivně rozkládají veškeré organické látky, jako jsou bakterie, viry, plísně, těkavé organické látky (VOC) a další.

Klinické studie uvádí, že povrchy pokryté např.  zinečnatými, měděnými nebo titaničitými nanočásticemi silně blokují infekci buněk virem či bakterií. Ukazují obrovský potenciál například měděných iontů, iontů zinku nebo titanu v prevenci proti bakteriálním infekcím a osídlení, virovým  infekcím typu SARS-CoV-2 a obecně vůči virům, bakteriím a plísní.

V čem je dezinfekční technologie průlomová

 • Nanočástice oxidu titanu
 • Aktivní reakce a odezva při jakémkoliv běžně viditelném světle
 • Speciální postřiková technologie
 • Koncentrovaný oxid titaničitý, zinečnatý
 • Vysoká přilnavost k jakémukoliv povrchu
 • Přímý nástřik a pevná fixace
 • Okamžité zaschnutí a vytvrzení transparentní vrstvy
 • Dlouhodobý účinek
 • Eliminace 99,9% virů, bakterií, hub a plísní, rozkládá mikroby a endotoxiny
 • Výrazné zlepšení vnitřního prostředí – klima ve prospěch alergiků a astmatických osob
 • Možnost aplikace na všechny povrchy – podlahy, stěny a stropy
 • Zabraňuje tvorbě usazenin, nečistot a plísní na ošetřeném povrchu
 • Není korozivní, toxický, kontaminující ani těkavý, jedná se o „zelený“ produkt

Oblasti použití dezinfekční technologie

Bakteriální a virová detekce a hygienické měření

Firma  Malířský Servis® má za cíl zajištění co nejlepší úrovně zákaznické podpory. Snažíme se, aby zákazník od nás dostal veškeré informace potřebné z hlediska  stavu vnitřního prostředí budov a prostor. Naše potenciální klienty rádi navštívíme, prodiskutujeme předpokládané možnosti a návrhy nejvhodnějšího systému mikrobiální detekce prostor a následné možné varianty antibakteriální a antivirové prevence pro zdravé vnitřní prostředí prostor.

Naše firma provádí bakteriální a virové měření a detekce či stěry povrchů systémem ATP od výrobce Hygiena International (USA). Systém měření a detekce je založen na principu molekuly ATP, která zajišťuje skladování a přenos chemické volné energie v buňce. ATP je také inhibitorem katabolických drah, zejména citrátového cyklu a glykolýzy.  Výrobcem ATP systému je firma Hygiena International (USA), která se na tyto systémy specializuje. Firma čerpá z dlouholetých zkušeností a neustále pokračuje ve vývoji svých produktů a v současnosti nabízí systém, který jednoznačně vyniká jednoduchostí použití, vysokou kvalitou, spolehlivostí výsledků a dostupnou cenou.

ATP testy jsou používány všude tam, kde je třeba průběžně sledovat a zajišťovat účinnost čisticích procesů. Smyslem testu je ověřit, zda zařízení (pracovní plocha, plnička, zásobník, ventil apod.) bylo správně vyčištěno a může být bezpečně znovu použito. A to vše přímo na místě, během několika vteřin.

Základní aplikace ATP testu, při které se vzorek odebere stejně jako běžný mikrobiologický stěr, a to pomocí zvlhčeného stěrového tamponu, který je umístěn v testovacím přípravku. Stěr je možné provádět z mokrého i suchého povrchu, zpravidla se používá standardní plocha 10×10 cm.

Test zjistí přítomnost všech možných organických nečistot (zbytky produktu, biofilmy, mikroorganismy atd.), které by na kontrolovaném zařízení zůstaly po špatně provedeném čištění a mohly tak sloužit jako útočiště a živná půda pro růst kontaminujících mikroorganismů.

Monitoring alergenů – vysoká citlivost systému EnSURE + Supersnap slouží i k ověření účinnosti čištění tam, kde případná rezidua mohou obsahovat nežádoucí alergenní složky. Citlivost detekce různých produktů je na úrovni 1-100 ppm, což odpovídá i specifickým testům na alergeny.

Detekce bakterií – testy MicroSnap spojují výhody rychlé ATP metody a klasického mikrobiologického rozboru – poskytují rychlou detekci koliformních bakterií, E.coli, Enterobakterií a stanovení celkových počtů (CPM). Metoda je založena na bioluminogenním principu, kdy světlo je generováno pouze v případě přítomnosti enzymů charakteristických pro danou cílovou bakterii. Jediná kontaminující buňka je detekována již za 8 hodin, což umožňuje provedení testu v rámci jednoho pracovního dne.

Cílem mikrobiální vyhodnocení jsou převáženě níže uvedená kritéria

 •  celkový počet aerobních mikroorganismů
 • celkový počet kvasinek/plísní
 • clostridium perfringens
 • escherichia coli
 • pseudomonas aeruginosa
 • salmonella spp.
 • staphylococcus aureus
 • testy účinnosti desinfekce – stěry či bioindikátory

Naším cílem je vytvoření a dlouhodobé udržení zdravého vnitřního prostředí budov a prostor s certifikovanou dlouhodobou ochranou a účinností. V případě Vašeho zájmu naše firma je připravena předložit interní reference, kde dlouhodobě probíhá certifikovaná dezinfekce prostor a povrchů.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Dezinfekce prostor