Funkční nátěr FN®1 BIOMAX

Fotokatalytické barvy, antivirové nátěry, antivirové barvy, hygienické barvy, funkční nátěry FN NANO®, antimykotické barvy, protiplísňové barvy, nátěry fotokatalytických barev, komplexní hygienický servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a odborně způsobilé certifikace patentního českého systému FN NANO®.

FN NANO® není jen barva = FN NANO® je funkční povrch

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fotokatalytické barvy a funkční nátěry s nanočásticemi nahrazují klasické malířské barvy. Stropy a stěny opatřené touto moderní technologií a v případě potřeby vhodně nasvíceným UVA světlem zajistí účinné čištění vzduchu od nepříjemných pachů, alergenů, virů i bakterií a také od nebezpečných látek, které se vypařují z umělých hmot, nábytku či koberců.

Hlavní předností těchto natřených ploch je odolnost vůči usazování nečistot a silná samočisticí funkce. Je však třeba ohlídat dostatek ultrafialového světla, a to tak, že během dne několikrát otevřete okna a důkladně vyvětráte, jelikož okenní skla ho pohlcují. V tmavých místnostech je nutné ho nahradit uměle pomocí ultrafialových (UVA) zářivek. Přibližně platí, že na každý metr čtvereční plochy je třeba jednowattová zářivka. Tímto dosahujeme efektivní, bezporuchové, ekologické, nehlučné a ekonomicky úsporné čističky vzduchu a mikrobiální a antivirové ochrany povrchů a prostor.

Biocidní antibakteriální fotokatalytický nátěr s antimikrobiální funkcí pro účinné čištění vzduchu s dlouhodobým účinkem. Prevence nákaz – zdravější a bezpečnější vnitřní prostředí ve zdravotnických zařízeních. Pro odstranění bakterií, spor, plísní, alergenů i zápachu. Garance funkčnosti až 7 let.

Funkční nátěr FN® 1 BioMax je určen pro využití v interiéru. Je vhodný zejména pro potřeby zdravotnických zařízení, v nichž pomáhá dosáhnout vyšších hygienických standardů při prevenci šíření virových a bakteriálních nákaz, včetně rezistentních kmenů bakterií. Nátěr umožňuje v souladu s platnou legislativou prodloužit ve zdravotnických zařízeních cyklus malování prostor. (podle vyhlášky č. 306/2012 Sb.)

Nátěrová vrstva FN® 1 BioMax velmi účinně brání virům, bakteriím a dalším mikroorganismům v tom, aby se na ní usazovaly, rostly a rozmnožovaly a zároveň je schopna redukovat koncentraci organických a anorganických nečistot ve vzduchu. Ošetřený povrch také chrání proti postupnému zašpinění nečistotami rozptýlenými ve vzduchu. FN® 1 BioMax se používá jako účinná antibakteriální povrchová ochrana zdí v interiérech. Je možno jej aplikovat na betonové, keramické, kamenné a další běžné povrchy.

Funkční nátěr FN® 3 dokáže zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí (nákupní centra, letištní haly, kancelářské budovy…), tak i u Vás doma, ve školních zařízeních i v domovech pro seniory. Je také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí.

Fotokatalytické barvy a funkční nátěry FN NANO® , jsou založeny na bázi vodné suspenze minerálních látek s vysokým obsahem fotokatalyzátoru a byly optimalizovány k dosažení maximální účinnosti a nejvyšší bezpečnosti. Slouží převážně jako nátěrové hmoty k vytváření multifunkčních ochranných povrchů, které s pomocí světelné energie aktivně a dlouhodobě:

  • čistí svůj povrch a okolní vzduch od nebezpečných škodlivin a alergenů
  • čistí sebe sama a brání usazování špíny
  • brání usazování mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub)
  • chrání podklad na němž jsou naneseny před ničivými účinky ultrafialového záření
  • pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přistup ultrafialového záření
  • UV – minimální intenzita 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO povrchu

Fotokatalytické barvy a funkční nátěry FN NANO® neobsahují žádné VOC a organické látky a neuvolňují se z nich nic do životního prostředí. Výrobce poskytuje svým odběratelům kromě standardní záruky na životnost nátěrové vrstvy a skladovatelnost nátěru také záruky na funkčnost a účinnost FN NANO® nátěrů při čištění vzduchu, samočištění povrchu, ochranu proti mikroorganismům, ochranu proti ultrafialovému záření a ochranu proti graffiti. Na tyto funkce poskytuje výrobce záruku až 7-10 let.

Fotokatalytické barvy a funkční nátěry FN NANO® jsou průsvitné a vhodné pro všechny porézní povrchy, kde chceme přiznat specifickou strukturu podkladu, zachovat jeho čistý vzhled bez napadení řasami, plísněmi, houbami a dalšími mikroorganismy. Fotokatalytický oxid titaničitý zajišťuje funkce nátěru i v minimálním množství. Tloušťka nátěrové vrstvy je optimálně 5-20 mikronů. Vytvořená vrstva je poloprůhledná s mírně bělavým nádechem. Zaschlá nátěrová vrstva se vzhledově chová jako polo transparentní lazura. Nátěr lze kolorovat pro různě barevné druhy podkladů.

Vrstva je aktivní okamžitě po dopadu denního světla (exteriér) nebo umělého světla s podílem UVA spektra (interiér). Maximální účinnost nátěru je při vlnové délce světla 365 nm. Nátěr je vyzrálý po 24 hodinách a plně funkční po prvním dešti nebo opláchnutí vodou. FOTOKATALYTICKÝ EFEKT JE PERMANENTNÍ, NEVYČERPATELNÝ A NESLÁBNE S ČASEM. VŠECHNY OCHRANNÉ FUNKCE JSOU ZACHOVÁNY PO CELOU EXISTENCI NÁTĚROVÉ VRSTVY.

Fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® odpovídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS) viz. CERTIFIKACE.

fotokatalytickÁ barva BIOMAX

Technický list v PDF ke stažení.

UV zdroje – světelné zdroje pro FN NANO

Dokument v PDF ke stažení.

FotokatalÝza study

Studie v PDF ke stažení.