MALÍŘSKÉ PRÁCE A NÁTĚRY FASÁD

ZDRAVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ BUDOV®

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

Malířské práce, hygienické nátěry, nátěry podlah, nátěry fasád, průmyslové nátěry, fotokatalytické nátěry FN NANO®, antivirové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry, dezinfekce prostor, protiplísňové nátěry, polyuretanové nátěry, epoxidové nátěry, protiskluzové nátěry, komplexní malířský a fasádní servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání v požadovaném rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

 

MALÍŘSKÉ PRÁCE A NÁTĚRY FASÁD

ZDRAVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ BUDOV®

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

Malířské práce, hygienické nátěry, nátěry podlah, nátěry fasád, průmyslové nátěry, fotokatalytické nátěry FN NANO®, antivirové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry, dezinfekce prostor, protiplísňové nátěry, polyuretanové nátěry, epoxidové nátěry, protiskluzové nátěry, komplexní malířský a fasádní servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání v požadovaném rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

 

MALÍŘSKÉ PRÁCE A NÁTĚRY FASÁD

ZDRAVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ BUDOV®

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

Malířské práce, hygienické nátěry, nátěry podlah, nátěry fasád, průmyslové nátěry, fotokatalytické nátěry FN NANO®, antivirové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry, dezinfekce prostor, protiplísňové nátěry, polyuretanové nátěry, epoxidové nátěry, protiskluzové nátěry, komplexní malířský a fasádní servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání v požadovaném rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

 

MALÍŘSKÉ PRÁCE A NÁTĚRY FASÁD

ZDRAVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ BUDOV®

Jsme členy Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.

Malířské práce, hygienické nátěry, nátěry podlah, nátěry fasád, průmyslové nátěry, fotokatalytické nátěry FN NANO®, antivirové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry, dezinfekce prostor, protiplísňové nátěry, polyuretanové nátěry, epoxidové nátěry, protiskluzové nátěry, komplexní malířský a fasádní servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání v požadovaném rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

 

Malířský Servis®

Malířské práce, nátěry podlah, nátěry fasád, certifikovaná dezinfekce prostor, fotokatalytické nátěry FN NANO®, výmalba kanceláří, průmyslové malířské nátěry, malířské nátěry, natěračské práce, antikorozní nátěry, protiplísňové nátěry, hygienické nanonátěry, antimikrobiální nátěry, fotokatalytické nátěry, antibakteriální nátěry, antivirové nátěry, čištění a mytí fasád, odstranění graffiti, anti-graffiti nátěry a výškové práce je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic a certifikací.

Malířské práce, nátěry podlah, nátěry fasád, antivirové nátěry, průmyslové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry prostor a jejich profesionální aplikace je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti fasádních povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy Malířský Servis®.

Na základě této skutečnosti je naše firma prostřednictvím zástupců vedení firmy absolventem středoškolských řemeslných oborů, studia vysoké školy, odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů v rámci České republiky, Evropy, Velké Británie a USA.

Malířské práce, nátěry podlah, nátěry fasád, antivirové nátěry, průmyslové nátěry, antibakteriální nátěry, dezinfekční nátěry prostor, renovace fasád a fasádních povrchů jde ruku v ruce s filozofií a založením podnikání od roku 2005 v České Republice. Naše firma hojně využívá svých mezinárodních kontaktů a zkušeností v oblasti malířských a fasádních prací a odborné dezinfekce a antibakteriální ochrany prostor a úspěšně je přenáší do České republiky, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Malířský Servis® zajišťuje poradenský servis a realizaci zakázek v rámci hlavního města Prahy, České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Profesionální poskytování služeb

Filozofií firmy Malířský Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti malířských prací, renovace a nátěrů fasád, antivirové a antibakteriální ochrany a nátěrů povrchů, inspekce a znaleckých posudků prostor a fasád včetně anti-graffiti nátěrů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem.

Posláním firmy Malířský Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti certifikované dezinfekce prostor, malířských prací a profesionální údržby fasád včetně výškových prací, renovace fasádních povrchů včetně povrchového ošetření na zemi i ve výškách v souladu s naším interním kodexem.

Cílem firmy Malířský Servis® je vybudovat osvětu z hlediska vlivu a dopadu virové a bakteriální kontaminace prostor, vzniku a tvorby organických řas a plísní. Důležitým pochopení je fakt, že plísně se rozmnožují rozrůstáním bakterií mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní. Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné, protože může dojít ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale.

Zvýšený výskyt řas a plísní na fasádních systémech ve většině případů není zapříčiněn nekvalitou použitých materiálů, špatně navrženou skladbou zateplovacího systému, nebo nekvalitou práce. Je obecně známo, že řasy a plísně se vyskytují na všech druzích podkladu bez ohledu na jejich chemické vlastnosti.
Biotické napadení bývá zpravidla zapříčiněno jasně danými a velmi špatně ovlivnitelnými fyzikálními a přírodními vlivy a s kvalitou podkladu nemívá přímou souvislost. Základním předpokladem růstu řas a plísní je dostatečná a především pravidelná dotace vlhkosti. Ke zvlhčování povrchu fasády pak dochází jednak formou dešťových srážek, anebo u zateplovacích systémů běžně i kondenzací vlhkosti na povrchu konstrukce.

Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Plísně dokáží růst a rozmnožovat se i při teplotách pod 10 °C, známe je rostoucí např. i na potravinách v lednici.

V posledních letech přibývá domů s šedými, zelenými, hnědými a černými útvary, které jsou výrazně viditelné právě na nových světlých fasádách. Barevné znehodnocení fasád je způsobeno rostoucími plísněmi a dalšími organismy, zejména řasami. Nárůsty mikroorganismů zhoršují estetický vzhled budov a podílejí se na degradaci omítek.

Nejčastěji se objevují na fasádách zateplených domů v různých intervalech (většinou pět a více let) po realizaci. Sílící tlak na energetické úspory a ochranu životního prostředí vede k rozsáhlému zateplování stávajících budov, a tak lze očekávat, že se počet zateplených budov bude stále zvyšovat. A tím i budov s rostoucími mikroorganismy na fasádách.

Čištění fasád

K výskytu vlhkosti na povrchu fasádních systémů dochází vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti. Z povrchu fasád, na nichž se plísně rozmnožují, se uvolňuje do ovzduší velké množství spor. Spory se při větrání mohou dostat i do vnitřního prostředí bytů a domů. Vzhledem k tomu, že spory uvolňované do ovzduší plísněmi rostoucími na fasádách domů patří většinou k nejčastějším alergenům, je pobyt v takovém prostředí pro citlivé osoby skutečnou zátěží, na což naše firma chce upozornit a apelovat.

Firma Malířský Servis® je držitelem a členem mezinárodních asociací a prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky provádění malířských prací, natěračských prací, provádění certifikované dezinfekce prostor, renovace a nátěrů a ochrany fasádních povrchů.

Videogalerie

Firma Malířský Servis® je členem Cechu malířů a lakýrníků ČR. Naším cílem je dosáhnout vysoké efektivity námi prováděných fasádních prací a především kvalitního výsledku z hlediska aplikací nátěrů, barev, renovací fasádních povrchů a samočistících fotokatalytických povrchů. Důsledným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně firemního manuálu, certifikace našich dodavatelů a směrnic Cechu malířů a lakýrníků ČR se naší firmě tohoto cíle daří  dosahovat. Jsme hrdí, že můžeme být prověřenými členy Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR – autorizované profesní organizace.

Firma Malířský Servis® je členem asociace IMFA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu ISIS System®. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000). Facility servis a revitalizace fasádních povrchů dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

Malířský Servis® je ve spolupráci s VŠCHT a ČVÚT (vysoké školy chemicko-technologické a vysoké školy českého učení technického) a odbornými lektory se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje v rámci vzájemné spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Malířský Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou samočistících fotokatalytických exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace firmy ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.

Malířský Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace fasádních a kamenných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a podnikatelský subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Malířský Sevis® je renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační firmou a čestným členem mezinárodní asociace International Association of Nanotechnology. Asociace se zaměřuje se na oblasti funkčního využití nanočástic a jejich praktického využití v různém odvětví. Jejím cílem jsou poznatky z inovace tohoto dynamicky se rozvíjejícího se oboru nanotechnologie s vysokou přidanou hodnotou v rámci na globálního trhu. Tyto vzájemné zkušenosti jsou zcela unikátní a prestižní a posouvají hranice našich poznatků a současných možností v ochraně životního prostředí a energetice a povrchů stále výše a dále.

Proč firma Malířský Servis®?

1. Komplexní malířské práce a renovace fasád
2. Profesionální zázemí a přístup
3. Administrativní zázemí a agenda
4. Metodická prováděcí odbornost
5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy

1. Stát ČR – Poslanecká sněmovna ČR
2. Ministerstvo životního prostředí
3. Diplomatický servis – velvyslanectví a ambasády ČR
4. CEBRE – správa a údržba nemovitostí
5. ČSOB – centrála firmy a síť poboček ČR

Firma Malířský Servis®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémovou dodávku malířských a natěračských prací, certifikovanou dezinfekci prostor, nátěry a renovaci fasádních a střešních povrchů, ochranu fasádních povrchů a materiálů od A do Z. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a renomovaného klientského servisu.

Firma Malířský Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

  • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
  • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
  • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
  • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
  • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
  • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Malířský Servis® a naši partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů a systémů a významnými kapacitami v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany fasádních povrchů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy
a značky:

HET s.r.o.
PPG Deco Czech, a.s Johnstone’s
CORRO BOHEMIA s.r.o
Rokospol a.s
POLYTEX, spol. s r.o.
AUSTIS color systém s.r.o.

Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s.
ADVANCE MATERIALS & FN NANO
AIR NANO s.r.o.
GREEN EARTH NANO SCIENCE INC. CA
DEMA DEKOR CZ
AKEMI

TURFO FORCE
GRACO AIRLESS
HILTI SYSTEM
KRÄNZLE ČR
GUAA – GUASAN
3M CZECH

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů