Polyuretanové nátěry

Polyuretanové nátěry, certifikované polyuretanové nátěry, certifikované antikorozní nátěry, antikorozní barvy na kov, antikorozní barvy na ocel, antikorozní certifikované barvy dle ISO normy 12944 do těžkého korozního prostředí a komplexní servis malířský a nátěrový servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a certifikace LEED.

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Polyuretanové nátěry a vstupní informace

Polyuretanové barvy obsahují plasty (polymery), které díky specifickému uskupení molekul dodají hmotám zajímavé ochranné vlastnosti. Především vysokou odolnost ke všem vnějším vlivům, proto se také tyto nátěrové hmoty používají na střechy, velmi namáhané dřevěné i želené konstrukce nebo na betonové plochy vystavené odírání.

Polyuretanové barvy jsou většinou tzv. disperze pigmentů a plniv v roztoku speciálních polyuretanových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv. Velmi hodnotné barvy jsou dvousložkové s vysokou odolností. Pro své vlastnosti jako je vysoká UV odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, oděru, žloutnutí, křídovatění a působení chemikálií představují polyuretanové barvy nejlepší povrchovou ochranu výrobků s požadavky na dlouhodobou ochranu.

Polyuretanové barvy jsou používány především jak nátěrové hmoty v průmyslu. Dělíme je na základní, plnící i vrchní barvy nebo i samozákladující. Pro chemicky namáhané prostředí ( např. konstrukce hal s programem moření nebo haly betonáren, krytých bazénů – vlhkostně namáhané konstrukce ) se doporučuje kombinace epoxidu a polyuretanu, případně z cenových důvodů jen epoxidový nátěrový systém. Rozdíl mezi epoxidy a polyuretany je co se týká chemických a mechanických odolností podobný, ale výsledná životnost vzhledu je u polyuretanů na několikanásobně vyšší úrovni.

Tam kde je požadavek na celkový vzhled nátěrového systému s ohledem na budoucí čas, např. 0,5 – 1 rok, tak se epoxidové emaily aplikovat nedoporučují. Jejich odolnost vůči žloutnutí a křídování a ztráta lesku je v závislosti na okolních vlivech 4 – 6 měsíců. Tam kde je potřeba „jen“ chránit kovový podklad vůči přímému nebo nepřímému působení chemikálií, vody apod. je lepší použít epoxidové systémy. Ideálním odkazem pro rychlé základní zorientování v problematice povrchových ochran kovů je norma ISO 12944.

Polyuretanové barvy a jejich dělení

základní

vrchní

samozákladující 

Polyuretanové barvy a technické informace

Polyuretanové barvy, polyuretanové laky a jejich nosná složka polyuretany jsou velkou skupinou polymerů. Hlavní složkou jsou polyoly. Vytvrzovací činidla jsou druhou složkou polyuretanového produktu. V důsledku vazby molekul komponentů nátěru vzniká film, který je odolný proti vlhkosti, kyselinám, různým organickým olejům a benzínu. Proto má polyuretanová barva řadu ochranných vlastností, díky čemuž působí dlouhodobě na negativní atmosférický efekt na povrchu. Toto zavěšení se používá pro dokončování interiérů i exteriérů, stejně jako pro malování různých konstrukcí. Polyuretanové barvy mají velký rozsah použití – od +150 do -40 stupňů. Hlavní rysy kompozice jsou vysoké technické charakteristiky, mezi které patří:

 • adheze rovnající se 2 bodům;
 • konvenční viskozita 50 až 90 jednotek
 • přítomnost těkavých látek v suspenzi v množství nepřesahujícím 34%
 • index elasticity složení na ohybu nepřekračuje 1 mm
 • krycí schopnost suchého filmu činí 75 g / 1 m2.
 • pro získání požadované barvy a stínu se používá pigment

Polyuretanové barvy díky jedinečným vlastnostem vynikají nad ostatními typy nátěrových materiálů a barev a to především v níže uvedených oblastech:

 • vynikající pevnost a odolnost – průmyslové využití
 • kompatibilita s jakýmikoliv povrchy
 • určeno pro ochranu betonových podkladů, kovů, dřeva, kamene a porézních materiálů
 • absence sekrecí, včetně látek nebezpečných pro zdraví (samotný polyuretan je neškodný)
 • odolnost vůči vlivu agresivního prostředí
 • odolnost vůči vysoké mechanické zátěži

Nevýhodou polyuretanových barevných kompozic jsou jejich vysoké náklady ve srovnání s jinými lakovacími a lakovými materiály.

Složení polyuretanové barvy lze rozdělit do dvou skupin:

Dvoukomponentní polyuretanové barvy > požaduje se míšení, protože každá součást je vyráběna v samostatné nádobě. V jedné z plechovek dvou komponentní kompozice je tvrdidlo, ve druhém – pryskyřice. Tato odrůda je mnohem silnější a je odolnější vůči vnějším negativním faktorům ovlivňujícím povrch. Pro zpracování substrátu pomocí dvoukomponentního materiálu lze smíchat pouze požadované množství barvy a zbývající část se může použít později.

Jednokomponentní barvy >  nevyžadují míchání – lze je aplikovat ihned po získání a přípravě povrchu, protože všechny hlavní komponenty jsou již ve výrobku přítomny. Níže je přiložena klasifikace jednosložkových nátěrů podle typu podkladu:

 • polyuretanové barvy na bázi organických sloučenin
 • polyuretanové barvy na bázi  alkyd-uretanového činidla
 • polyuretanové barvy na bázi suspenze ve vodě – tzv. disperze

Složení polyuretanových sloučenin první kategorie kromě hlavních prvků zahrnuje xylen nebo toluen. K zředění těchto materiálů se vyrábějí speciální rozpouštědla. Pevný stav se dosáhne reakcí složek s vlhkostí ze vzduchu. Proto doba potřebná k úplnému vyschnutí této barvy závisí na úrovni vlhkosti vzduchu v místnosti.

Složení druhého typu je na bázi alkydového uretanového laku. Charakteristickým znakem této barvy je velmi krátká doba schnutí, obvykle je to hodina a půl. V roli rozpouštědla pro alkyd-uretanové produkty je zakoupen další alkohol. Tento druh má podobný název díky rozpouštědlu, který se používá pro tento výrobek.

Složení třetího typu polyuretanové barvy je na  bázi suspenze ve vodě – tzv. disperze. V procesu práce budete potřebovat obyčejnou vodu. Vodě disperzní barvy jsou pro člověka bez zápachu a neškodné, při natírání povrchu takovým složením není potřeba používat další ochranné prostředky. Zachycuje se vlhkostí obsaženou ve vzduchu.

SOLDECOL PUR PRIMER

Technický list v PDF ke stažení.

SOLDECOL UNICOAT SM

Technický list v PDF ke stažení.

SOLDECOL PUR SG

Technický list v PDF ke stažení.

SOLDECOL PUR HG

Technický list v PDF ke stažení.

POLYURETANY study

Dokument v PDF ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Polyuretanové nátěry