Epoxidové nátěry

Epoxidové nátěry, nátěry epoxidovými barvami, podlahové epoxidové barvy, epoxidové nátěry podlah, epoxidové antikorozní barvy, epoxidové antikorozní nátěry, dvousložkové epoxidové barvy do těžkého korozního prostředí a komplexní servis malířských a nátěrový servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a certifikace LEED.

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Epoxidové nátěry a vstupní informace

Epoxidové barvy obsahují epoxidové pryskyřice a nejčastěji je známe jako dvousložkové laky nebo tmely. Aby ztvrdly, potřebují další látku – tvrdidlo nebo tužidlo. Epoxidová pryskyřice je polymerní materiál syntetického původu. Patří mezi tzv. reaktoplasty. Jedná se o pryskyřičné látky s více než jednou epoxidovou vazbou. Ty vynikají velmi dobrou adhezí k celé řadě materiálů a po vytvrzení (o vytvrzení více níže) dalšími podstatnými vlastnostmi: chemickou odolností, tvarovou stálostí (včetně malého smrštění při vytvrzení) a dalšími vlastnostmi typickými pro syntetické pryskyřice – dobrou tepelnou odolností (zvláště v porovnání s termoplasty) a tvrdostí.

Nevytvrzená epoxidová pryskyřice je viskózní lepkavá kapalina nebo křehká pevná látka (čím vyšší molekulová hmotnost, tím vyšší teplota tání), ve finálních výrobcích tak buď dochází k jejímu vytvrzení (například lepidla), nebo již vytvrzená je (kompozitní materiály). K vytvrzení dochází nejčastěji přidáním tzv. tvrdidla a to buď za pokojové, nebo zvýšené (až 200 °C) teploty. Jako tvrdidla se nejčastěji používají polyaminy (např. DETA), anhydridy polykarboxylových kyselin, polythioly nebo formaldehydové pryskyřice (fenolické, močovinové nebo malaminové).

Epoxidové barvy a jejich vytvrzení je založeno na chemické reakci, při které vznikají chemické vazby mezi jednotlivými molekulami. Takto zesíťovaný materiál je velmi tvrdý a chemicky i tepelně odolný, protože původní molekuly jsou prostorově vázány vzniklou sítí chemických vazeb. Z hlediska chemického je vytvrzení reakcí, kterou umožňují přítomné epoxidové vazby: polymerací epoxidových skupin, polyadicí sloučenin s aktivním vodíkem na epoxidovou vazbu, nebo polykondenzace přítomných hydroxylových skupin.

Epoxidová pryskyřice (označována také jako epoxid), je látka, která je nezávadná a v posledních letech dosahuje velké obliby především díky svému vzhledu a vlastnostem. Používá se například k výrobě šperků, zalévání dekorativních předmětů, ale především jako designový doplněk ve spojitosti se dřevem ( stoly, servírovací prkénka, postele.. ). Epoxidová pryskyřice je ve své původní podobě čirá. Abychom dosáhli požadovaného vzhledu, tak se barví za pomocí pigmentů a nebo metalických prášků, které jinak čirou pryskyřici dokáží skutečně oživit různými obrazci a vzory.

Epoxidové nátěry a technické informace

Epoxidy – pryskyřice obsahující epoxidové skupiny připravené epoxidací nenasycených sloučenin (dvojná vazba + poroxyoctová kyselina, chlorhydrinová syntéza) • Nejběžnějším typem jsou produkty alkalické kondenzace epichlorhydrinu s bisfenolem A (85 % světové výroby).

Epoxid je cyklický ether se třemi atomy v kruhu. Do tohoto kruhu lze přibližně vepsat rovnostranný trojúhelník, proto má molekula vysoké kruhové napětí. Toto napětí činí epoxidy reaktivnějšími, než jsou jiné ethery. Jednoduché epoxidy mají název podle původní sloučeniny ethylenoxidu neboli oxiranu, například chlormethyloxiran. Jako funkční skupina mají epoxidy prefix epoxy-, například ve sloučenině 1,2-epoxycyklohepten, která se nazývá také cykloheptenepoxid nebo prostě cykloheptenoxid.Polymer obsahující nezreagované epoxidové jednotky se nazývá polyepoxid nebo epoxidová pryskyřice (někdy jen epoxid). Epoxidové pryskyřice se používají jako lepidla, nátěrové hmoty nebo konstrukční materiály. Polymerizací epoxidu vzniká polyether, například ethylenoxid polymeruje na polyethylenglykol, též známý jako polyethylenoxid.

Epoxidové nátěry a jejich příkladné druhy

Epoxidová základní antikorozní barva HS – základní nátěr do těžkého korozního prostředí. Vhodná pro nátěry ocelových konstrukcí mostů, vodních děl, stájí, mlékáren, prádelen, konzerváren, obytných kontejnerů, dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, nádrží, van, podzemních zásobníků, potrubí a minerálních podkladů. Má výbornou přilnavost, antikorozní, chemickou a mechanickou odolnost. Odolává trvalému ponoru, ropným látkám, olejům, tukům, alkoholu, čisticím prostředkům, roztokům zředěných kyselin a zásad. Aplikuje se vysokotlakým airless, štětcem, válečkem. Případné vrchní barvy PE 33, PE 73, PE 84, ZE 53 lze stříkat po 60 minutách. Pro dosažení vyšší tvrdosti, rychlejšího proschnutí a hladšího povrchu nebo při nanášení štětcem/válečkem doporučujeme aplikovat vrchní barvu po 16 hodinách.

Epoxidová samozákladující barva 2v1 ZE 53 – Kvalitní rychleschnoucí základní a vrchní (2v1) dvousložková barva do těžkého korozního prostředí. Vhodná pro VNITŘNÍ nátěry ocelových konstrukcí, stájí, mlékáren, prádelen, konzerváren, dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, podzemních zásobníků, potrubí a minerálních podkladů (pochozích i pojezdových podlah). Má výbornou přilnavost, chemickou a mechanickou odolnost. Odolává trvalému ponoru, ropným látkám, olejům, tukům, alkoholu, čisticím prostředkům, roztokům zředěných kyselin a zásad. ZE 53 je možné nanášet přímo na podklad bez základního nátěru. Stejně tak lze ZE 53 nanášet jako vrchní barvu na základní barvy ZG 11, ZG 13, ZG 16, ZG 17, ZG 19.

Epoxidová barva na podlahy – AQUADECOL EPOXY je vodou ředitelná dvousložková epoxidová barva určená k nátěrům svislých a vodorovných betonových konstrukcí, k nátěrům betonových podlah, k dekoračním a ochranným nátěrům zdiva, vápenných a vápenocementových omítek, k netransparentním vrchním ochranným nátěrům dostatečně soudržných akrylátových barev, případně po odzkoušení k nátěrům dalších materiálů jako je sádrokarton, dřevovláknité materiály, antikorozně základovaný kov apod. Oproti disperzním akrylátovým nátěrům má násobně vyšší odolnost proti opotřebení.

Epoxidová barva – AQUADECOL EPOXY  je určena především pro použití ve vnitřním prostředí. Při méně náročných požadavcích ji lze na minerální podklady použít ve venkovním prostředí, kde oproti běžným epoxidovým barvám lépe odolává UV záření, přesto může v exteriéru při silné či dlouhodobé expozici UV záře- ním docházet ke změně lesku a odstínu či ke „křídování“ povrchu. Barva slouží rovněž jako epoxidový penetrační nátěr, pouze je potřeba zvolit větší zředění. Oproti rozpouštědlovým epoxidovým systémům barva vykazuje nízkou úroveň zápachu a obsahuje pouze nepatrné množství volně těkavých organických látek (VOC). Nátěrová hmota není určena pro ochranu a obnovu celistvosti betonových konstrukcí ve smyslu ČSN EN 1504-2, není ani určena pro nátěry speciálních vysoce únosných a oproti opotřebení odolných průmyslových podlah a chemických provozů.

Epoxidová barva – Epoxy Granite nebo-li epoxidová žula je syntetický kompozitní materiál složený z epoxidové pryskyřice a žulových třísek používaných jako vysoce výkonná alternativa k ocelovým a litinovým základnám obráběcích strojů. Hotový materiál je pevný a odolný s vynikajícími vlastnostmi tlumení vibrací a dlouhou životností. Použití epoxidové žuly také umožňuje vysokou míru flexibility výroby, protože pomocné části, jako jsou montážní body, skluzavky a trubky chladicí kapaliny, mohou být přidávány do kompozitu během lití, což výrazně snižuje výrobní náklady. Dalšími vlastnostmi snižujícími náklady u žulových kompozitů na bázi epoxidů jsou výrobní proces vytvrzování za studena a schopnost používat nízko-nákladová plniva k přidávání objemu do materiálu. Nevýhody epoxidových žulových kompozitů zahrnují nízkou odolnost vůči nárazům nebo nárazům a nízkou pevnost v tenkých odlitcích.

Strojové základny vyrobené z epoxidové žuly mají nejčastěji vynikající pracovní vlastnosti, které často mnohem převyšují tradiční materiály. Například materiál má vnitřní tlumicí vlastnosti až desetkrát lepší než u litiny, třikrát lepší než přírodní žula a téměř třikrát lepší než ocel. Tepelná stabilita a torzní tuhost epoxidové žuly jsou také dobré, stejně jako odolnost vůči vnitřnímu namáhání. Je odolný vůči degradaci maziva a chladicí kapaliny a nabízí vynikající pohlcování hluku a nízké výrobní náklady. Jedinou pozoruhodnou nevýhodou kompozitu je nízká pevnost tenkého průřezu a odolnost proti nárazu.

AQUADECOL EPOXY M

Technický list v PDF ke stažení.

AQUADECOL EPOXY SG

Technický list v PDF ke stažení.

ZE 53-technický list CZ

Technický list v PDF ke stažení.

ZG 17-technický list CZ

Technický list v PDF ke stažení.

AQUADECOL EPOXY CLEAR SG

Technický list v PDF ke stažení.

SPS Dvousložkový epoxidový nátěr

Technický list v PDF ke stažení.

EPOXIDY study

Studie v PDF ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Epoxidové nátěry