Antivirové nátěry

Antivirové nátěry, antivirové dezinfekční nátěry, antibakteriální povrchy, antibakteriální nátěry, antibakteriální postřiky, dezinfekční nátěry, antimykotické nátěry, koloidní nátěry s obsahem stříbra, protiplísňové nátěry, hygienické nátěry povrchů,   fotokatalytické nátěry bázi TiO2 a hygienická ochrana prostor a povrchů je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace LEED.

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Zdravé a čisté prostředí je hlavním cílem většiny majitelů, nájemců a pronajímatelů bytových, nebytových, komerčních, kancelářských, zdravotnických, skladovacích prostor. Protipólem jsou ulpívající alergeny, bakterie, viry a plísně tvořené vlivem špatného větrání a přebytečné vlhkosti či velkou kulminací lidí či zvířat. Tyto mikroorganismy jsou přitom škodlivé pro organismus člověka a zároveň jsou velmi špatně odstranitelné, pokud se nezasáhne hned při jejich prvním výskytu.

Naše firma je připravena odborně poradit a provést  odstraněním všech druhů plísní, bakterií, virů a alergenů ve Vašem objektu a prostoru ze zdí, stropů či podlah. Specializujeme se na aplikaci antibakteriálních, antialergenních, antivirových, antimikrobiálních, fotokatalytických nátěrů s obsahem vysoce účinných složek, které okamžitě hubí viry, alergeny, plísně a bakterie a zároveň dlouhodobě zamezují vzniku nových ložisek a mikrobiologické kontaminaci prostor a povrchů.

Realizujeme a navrhujeme řešení, které dlouhodobě zabezpečí hygienicky a zdravotně nezávadné prostředí domu, bytů, budov, kanceláří, komerčních prostor, škol, nemocnic, zdravotnických zařízení, seniorských a pečovatelských domů či výrobních, zpracovatelských nebo skladovacích prostor a dalších objetků, kde je kladen důraz na vysokou hygienu.

Antivirové nátěry a vstupní informace

Aplikovaný hygienický antivirový nátěr je na pohled neviditelný a chrání před negativními vlivy alergenů, virů, plísní a bakterií, které se uchycují a množí na zdech, stěnách a stropech či podlahách. Ochranný nátěr je trvale paropropustný a elastický, má dlouhodobý účinek a zabraňuje usazování sekundárních nečistot.

Antivirový nátěr je  netoxický, biostatický nátěr bez vyplavování, obsahující aktivní ochranu v  povrchové vrstvě s obsahem iontů  stříbra, biocidu, fotokatalytických částic či silikátových disperzí. Antibakteriální barvy jsou označeny značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2 a jsou vyrobeny v souladu s následující specifikací:

 • roztažnost do roztrhnutí při 245μm / 20°C nejméně 519%, v souladu s BS903 částí A2
 • difuze vodní páry není větší než 17g/m2/ den v souladu s ČSN EN ISO 7783-2
 • provozní teplota: od -50°C do +80°C
 • certifikace udělena Státním zdravotním ústavem ČR

Antivirové barvy se liší dle jednotlivých výrobců složením a antimikrobiální účinností. Mohou obsahovat ionty stříbra, biocidní složky, složky zinku, složky mědi či fotokatalytické aktivní mikročástice či fotokatalyzátory. Tyto složky zůstávají pevně zabudované v nátěru, nevymývají se a proto jsou zárukou dlouhodobé ochrany proti mikrobům- bakteriím, plísním a virům. Díky tomu dodají vnitřním prostorům zcela nový rozměr hygieny a bezpečí. Použití těchto nátěrů je především ve zdravotnictví, v penzionech pro seniory, ústavech sociální péče, wellness provozech, bazénech, fitness centrech a kosmetických salonech. Pro jejich zdravotní nezávadnost a unikátní funkční vlastnosti jsou jedinými nástroji pro vytvoření hygienicky zdravého prostředí.

Antivirové barvy a nátěry jsou účinné i proti koronaviru. Virovým onemocněním se můžete nakazit i tehdy, když se dotknete povrchu stěn, na kterém jsou virové částice, a pak se dotknete úst, nosu nebo očí. Životnost viru závisí na mnoha faktorech, včetně okolní teploty, vlhkosti a typu povrchu. Na hladkých stěnách se může udržet i dva dny. Množství vědeckých studií ukázalo, že viry jsou po styku s fotokatalytickými nanočásticemi, ionty stříbra, mědi, zinku jsou usmrceny a neschopné dále mutovat. Je velmi důležité antivirové nátěry považovat za ideální řešení, jak lze předejít nákaze v domácnostech či na pracovišti atd.

Antivirové barvy a viry

Viry jsou nebuněčné částice. Viry proto parazitují v živých buňkách a využívají jejich proteosyntetický aparát. Taková činnost buňce obvykle škodí. Název virus pochází z latiny a znamená jed. Viry jsou nicméně selektivní ke svým hostitelským buňkám. Určitý typ viru tedy napadá jen určitý typ buněk. Selektivita je dána tím, že virus se musí při průniku do buňky navázat na určitou povrchovou strukturu buňky. Tato struktura se nazývá receptor a virus je obvykle schopen rozpoznat jen jeden receptor.

Viry jako buněční parazité cílovým buňkám obvykle škodí, často je ničí. Není proto divu, že spousta virů způsobuje více či méně závažné choroby jak živočichů včetně člověka, tak i rostlin a hub. Mezi tyto choroby patří např. různá nachlazení, chřipka, hepatitida (žloutenka), AIDS, vzteklina atd. Některé viry mohou způsobovat i rakovinu díky zásahu do genomu hostitelské buňky.

Viry jsou rozmanitých velikostí, od cca 20 nm, které je možné vidět pouze elektronovým mikroskopem, až po 800 nm, které lze vidět i v kvalitním světelném mikroskopu. Konkrétní virovou částici nazýváme virion. Každý virion je složen z jedné nebo několika molekul nukleové kyseliny, která nese jeho genetickou informaci. Tato nukleová kyselina je pak obvykle obalena bílkovinným obalem, tzv. kapsidou. Tvar kapsid je rozmanitý, nejčastěji nacházíme dvacetistěn (eikosaedr), ale známe i viry kulaté, spirálovité či ve tvaru střely. Kromě bílkovin kapsidy bývají součástí viru i další bílkoviny, sloužící zejména k infekci hostitelské buňky. Některé viry bývají ještě obaleny fosfolipidovou membránou, která pochází z hostitelské buňky. Takové viry nazýváme obalené.

Chemické složení virů

 • Nukleové kyseliny
 • Bílkoviny
 • Lipidy (u obalených virů)
 • Sacharidy (u obalených virů)

Základní rozdělení virů

 • Dle hostitele
 • Bakteriální viry
 • Bakteriofágy  Rostlinné viry
 • >Živočišné viry
 • Viry dalších buněk (archea, hmyz)
 • DNA viry
 • RNA viry
 • RNA‐DNA viry

Viry uchovávají svou informaci jak v DNA, tak v RNA.  Některé viry mají svou genetickou informaci zakódovanou ve více molekulách nukleových kyselin. Takový genom pak nazýváme segmentovaný. Příkladem je např. chřipkový virus, který má sedm segmentů -RNA, z nichž každý nese 2-3 geny. U virů nacházíme obvykle velice zhuštěný zápis genetické informace do nukleových kyselin. RNA je méně stabilní molekula ve srovnání s DNA a tak viry, které používají RNA jako nositelku genetické informace, podléhají často mutacím. To způsobuje, že se objevují stále nové a nové varianty viru, které mohou způsobit nové epidemie. Exemplárním příkladem je opět chřipkový virus, jehož nová varianta se objevuje cca 1-2x do roka. Očkování proti chřipce proto není trvalé a musí se pravidelně obnovovat. Variabilitě chřipkových virů navíc přidává segmentování jejich genomu, které umožňuje kombinovat segmenty z různých virů tehdy, je-li jedna buňka současně infikovaná dvěma různými chřipkovými viry. Časté mutace RNA virů také způsobují to, že lépe unikají imunitnímu systému.

Antivirové barvy a technické parametry

Nevhodné užívání antibiotik, ale i jejich přílišné nadužívání, způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií a virů. Odborníci předpovídají, že do roku 2050 zabijí viry a bakterie více lidí, než jich zemře na rakovinu. Příroda naštěstí „vymyslela“ stříbro a UV záření. Stříbro je jedním z nejstarších známých přípravků v boji proti množení bakterií. Funkčnost je však úměrná ploše stříbra. Čím větší plocha, kterou stříbro zaujímá, tím vyšší účinnost. Nanočástice stříbra spolehlivě likvidují mikroorganismy a vytvářejí tak zdravější prostředí. UV záření spaluje a ničí bakterie a viry, proto fotokatalytické barvy a nátěry začínají mít v současné a budoucí době taktéž své místo na poli hygienických nátěrů a barev.

 • antivirová barva s obsahem ionů stříbra s dvojím účinkem pro ještě větší účinnost
 • zajištění dlouhodobě nejvyšší úrovně pro splnění hygienických norem a předpisů
 • vhodné do prostředí s vysokou vlhkostí
 • vysoká elasticita – pevnost a pružnost – omezení vzniku mikrotrhlin a odlupování
 • omyvatelnost + odolávání vlhkosti a dezinfekčním prostředkům
 • vysoká propustnost vodních par
 • odolnost proti UV záření a stárnutí + nemění svůj vzhled
 • vysoká přilnavost k omítce, betonu, dřevu, sádrokartonu, oceli, keramickým obkladům
 • není toxická a neuvolňuje  žádné složky do okolního prostoru
 • po celou dobu životnosti nátěru  není nutno zastavit nebo omezit provoz
 • záruka 5-7 let, životnost min. přes 10 let – ověřeno v reálnem prostředí

Aplikací antivirového nátěru je možné úplné zabezpečení provozní sterility jakýchkoli povrchů nebo prostorů vyžadujících nejpřísnější hygienická kritéria. Certifikované antivirové nátěry a barvy splňují mezinárodní hygienickou normu ISO100000.

Složení a funkčnost antivirových barev vychází z laboratorních studií, které prokázaly, že každý mikroorganismus (některé viry, plísně, kvasinky, houby, bakterie) má buněčnou stěnu, která mu dává tvar a drží ho pohromadě. Součástí buněčné stěny jsou ionty. Antivirové nátěrové hmoty s obsahem koloidního stříbra fungují na principu iontoměniče, který v místě dotyku buňky s nátěrem narušuje buněčnou stěnu. Tím dojde k jejímu zeslabení natolik, že vysoký vnitřní buněčný tlak způsobí její protržení a následnou smrt buňky, jelikož se jedná se o fyzikální jev nikoli o chemickou reakci. Buňka se proti tomuto útoku neumí účinně bránit, ani si vybudovat odolnost, jelikož to způsobuje přímo její samodestrukci.. Není však třeba obávat se rozkladu lidských buněk (např. při potřísnění), jelikož nedochází k řetězení reakce. Bezpečné a velmi účinné je použití a aplikace nanotechnologických fotokatalytických barev a nátěrů, které díky fotokatalýze spalující virové částice a zamezují jejich reprodukci.

Testy Státního zdravotního ústavu na modelovém viru (bakteriofág FX 174 E.Coli.) ukazují, že fyzikální antimikrobiální mechanismus fotokatalýzy – dosáhne snížení koncentrace mikroorganismu o 4-5 log. řádů za 1 až 6 hod. při osvitu UV-A světlem (FN NANO® 2) čímž je zajištěna účinnost působení proti virům.

HETLINE SENSITIVE SILIKÁT

Technický list v PDF ke stažení.

HETLINE SAN ACTIVE

Technický list v PDF ke stažení.

External IN silver

Technický list v PDF ke stažení.

detoxy color interier

Technický list v PDF ke stažení.

BIODEX HB

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva BIOMAX

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva FN1

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva FN2

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva FN3

Technický list v PDF ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Antivirové nátěry