Antialergenní nátěry

Antialergenní nátěry, antialergenní samočistící nátěry, čistička vzduchu FN NANO®, antitoxické nátěry, fotokatalytické nátěry, antivirové nátěry, hygienické nátěry, funkční nátěry FN NANO®, antimykotické nátěry, protiplísňové nátěry, komplexní hygienický servis je naše firma Malířský Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC a odborně způsobilé certifikace patentního českého systému FN NANO®.

FN NANO® není jen barva = FN NANO® čistí vzduch

ISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Antialergenní čistička vzduchu funguje na principu nátěrové nanotechnologie FN NANO® pro čištění vzduchu od zápachu, nebezpečných látek a alergenů, virů a bakterií, které zatěžují imunitní systém. Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování široké škály alergenních látek, které mohou být rozptýleny ve vzduchu interiérů budov. Dostávají se tam nejenom ze znečištěného vnějšího prostředí, ale jejich zdrojem může být i vnitřní vybavení místností (nábytek, koberce, umělé hmoty) nebo používané úklidové a desinfekční prostředky, či živočichové nebo technologie, které jsou v nich umístěny. Významným zdrojem znečištění vzduchu bývají také kolonie plísní a bakterií usazené ve ventilačním systému.

Antialergenní čistička vzduchu FN NANO® je až dosud jediným fotokatalytickým produktem na trhu, jehož účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání 30-50% rozložitelných polutantů (údaj je prokázán testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje účinné čištění vzduchu v interiérech.

Antialergenní čistička vzduchu FN NANO® pracuje na principu přirozeného proudění vzduchu v místnosti, jenž unáší molekuly a mikroskopické částice škodlivých nebo zapáchajících látek. Ty jsou při kontaktu s  povrchem vytvořeným FN NANO® nátěrem účinně zachycovány jeho vysoce porézní strukturou, v níž je supersilný fotokatalytický efekt rozloží na neškodné minerální látky (zpravidla molekuly vody a oxidu uhličitého). Účinnost čistícího efektu je přímo úměrná množství světelné energie dopadající na plochu.

Antialergenní čištění vzduchu je hlavní předností těchto natřených ploch a to vůči usazování nečistot, což umožňuje silná samočisticí funkce. Je však třeba ohlídat dostatek ultrafialového světla, a to tak, že během dne několikrát otevřete okna a důkladně vyvětráte, jelikož okenní skla ho pohlcují. V tmavých místnostech je nutné ho nahradit uměle pomocí ultrafialových (UVA) zářivek. Přibližně platí, že na každý metr čtvereční plochy je třeba jednowattová zářivka. Tímto dosahujeme efektivní, bezporuchové, ekologické, nehlučné a ekonomicky úsporné čističky vzduchu a mikrobiální a antivirové ochrany povrchů a prostor.

Antialergenní fotokatalytický nátěr s antimikrobiální funkcí pro účinné čištění vzduchu s dlouhodobým účinkem. Prevence nákaz – zdravější a bezpečnější vnitřní prostředí ve zdravotnických zařízeních. Pro odstranění bakterií, spor, plísní, alergenů i zápachu. Garance funkčnosti až 7 let.

Antialergenní čistička vzduchu a funkční nátěr  v jednom = FN NANO® – dokáže zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí (nákupní centra, letištní haly, kancelářské budovy…), tak i u Vás doma, ve školních zařízeních i v domovech pro seniory. Je také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením infekcí.

Antialergenní nátěr a fotokatalytika

Antialergenní funkční nátěr FN NANO® lze definovat jako nano čističku vzduchu. Funkční povrch je plocha, která se chová jako fotoaktivní filtr, který nevyžaduje žádnou údržbu či čištění. Na rozdíl od jiných čističek není nano čistička = nano funkční povrch pouhým lapačem prachu a nečistot, ale je bezúdržbovou čističkou vzduchu díky, které dochází k rozkladu chemických škodlivých látek a likvidaci bakterií a virů v interiéru a to v mnohem větším objemu díky velké ploše.

Antialergenní fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® , jsou založeny na bázi vodné suspenze minerálních látek s vysokým obsahem fotokatalyzátoru a byly optimalizovány k dosažení maximální účinnosti a nejvyšší bezpečnosti. Slouží převážně jako nátěrové hmoty k vytváření multifunkčních ochranných povrchů, které s pomocí světelné energie aktivně a dlouhodobě:

  • čistí svůj povrch a okolní vzduch od nebezpečných škodlivin a alergenů
  • čistí sebe sama a brání usazování špíny
  • brání usazování mikroorganismů (virů, bakterií, plísní, řas, kvasinek a hub)
  • chrání podklad na němž jsou naneseny před ničivými účinky ultrafialového záření
  • pro zajištění plné funkčnosti v interiérech je nezbytné zajistit přistup ultrafialového záření
  • UV – minimální intenzita 0,2W/m2 k vytvořenému FN NANO povrchu

Antialergenní fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® neobsahují žádné VOC a organické látky a neuvolňují se z nich nic do životního prostředí. Výrobce poskytuje svým odběratelům kromě standardní záruky na životnost nátěrové vrstvy a skladovatelnost nátěru také záruky na funkčnost a účinnost FN NANO® nátěrů při čištění vzduchu, samočištění povrchu, ochranu proti mikroorganismům, ochranu proti ultrafialovému záření a ochranu proti graffiti. Na tyto funkce poskytuje výrobce záruku až 7-10 let.

Antialergenní fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® jsou průsvitné a vhodné pro všechny porézní povrchy, kde chceme přiznat specifickou strukturu podkladu, zachovat jeho čistý vzhled bez napadení řasami, plísněmi, houbami a dalšími mikroorganismy. Fotokatalytický oxid titaničitý zajišťuje funkce nátěru i v minimálním množství. Tloušťka nátěrové vrstvy je optimálně 5-20 mikronů. Vytvořená vrstva je poloprůhledná s mírně bělavým nádechem. Zaschlá nátěrová vrstva se vzhledově chová jako polo transparentní lazura. Nátěr lze kolorovat pro různě barevné druhy podkladů.

Vrstva je aktivní okamžitě po dopadu denního světla (exteriér) nebo umělého světla s podílem UVA spektra (interiér). Maximální účinnost nátěru je při vlnové délce světla 365 nm. Nátěr je vyzrálý po 24 hodinách a plně funkční po prvním dešti nebo opláchnutí vodou. FOTOKATALYTICKÝ EFEKT JE PERMANENTNÍ, NEVYČERPATELNÝ A NESLÁBNE S ČASEM. VŠECHNY OCHRANNÉ FUNKCE JSOU ZACHOVÁNY PO CELOU EXISTENCI NÁTĚROVÉ VRSTVY.

Antialergenní  fotokatalytické funkční nátěry FN NANO® odpovídají požadavkům platné české i evropské (EU) legislativy a jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS) viz. CERTIFIKACE.

fotokatalytická barva FN1

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva FN2

Technický list v PDF ke stažení.

fotokatalytická barva FN3

Technický list v PDF ke stažení.

HETLINE SENSITIVE SILIKÁT

Technický list v PDF ke stažení.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich prací.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Malířský Servis®

Domů » Antialergenní nátěry